Sanayi Sicil Ön Başvuru

Hizmet Kodu: ILMUD-27

Süre: 5 Gün
AÇIKLAMA

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu Madde 2- (Değişik: 18/6/2017-7033/4 md.)’de ‘Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır.   'Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.’

  • Adreste Yapılacak NACE Rev 2 sınıfı
  • Üretilecek Ürün Cinsi
  • Adreste üretim yapılıp yapılmadığının beyanı
  • İrtibat Telefon
  • Faaliyet Gösterilecek Adres
  • Vergi Numarası
  • İletişim Adresi
  • Gerçek/Tüzel Kişilik Unvanı

EN SON BAŞVURU YAPILAN HİZMETLER